CÔNG TY CỦA NHỮNG NGƯỜI
KHỞI NGHIỆP

CÔNG TY CỦA NHỮNG NGƯỜI KHỞI NGHIỆP

"

CONANDO CORP tiền thân là Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giải pháp Marketing. Sau 5 năm hoạt động, Conando đã từng bước phát triển, tích lũy nguồn lực và mở rộng ra ở nhiều mảng kinh doanh trong các lĩnh vực có liên quan và thế mạnh.

CONANDO CORP hiện nay phát triển theo mô hình Holding Company bao gồm các công ty thành viên được hoạch toán độc lập (P&L) còn Tổng công ty giữ vai trò hoạch định chiến lược; kiểm soát; đánh giá và quản trị các công ty trong hệ thống.

Động lực lớn nhất cho sự phát triển của Conando Corp đến từ khát vọng trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong việc xuất khẩu sản phẩm, mang thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới.

"

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn lớn tại Việt Nam với trọng tâm là các hoạt động xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Việt ra thế giới.

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn lớn tại Việt Nam với trọng tâm là các hoạt động xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Việt ra thế giới.

Sứ mệnh

Trao cơ hội để người trẻ phát triển nghề nghiệp và sự nghiệp. Tạo nên các thương hiệu sản phẩm Việt Nam có giá trị cao. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển thông qua hoạt động xuất khẩu.