account@conando.vn
0901.122.933
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Dịch vụ

của chúng tôi

Với năng lực triển khai hơn 150 dự án ở nhiều lĩnh vực, 5 năm kinh nghiệm trong ngành cùng tôn chỉ “Doing The Right Thing” Conando cam kết giúp khách giải được bài toán marketing để thúc đẩy doanh số, tăng trưởng công ty và tối đa hóa lợi nhuận.

Dịch vụ

của chúng tôi

Với năng lực triển khai hơn 150 dự án ở nhiều lĩnh vực, 5 năm kinh nghiệm trong ngành cùng tôn chỉ “Doing The Right Thing” Conando cam kết giúp khách giải được bài toán marketing để thúc đẩy doanh số, tăng trưởng công ty và tối đa hóa lợi nhuận.

 • Định vị sự khác biệt thương hiệu
 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
 • Chiến lược truyền thông thương hiệu
 • Định vị sự khác biệt thương hiệu
 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
 • Chiến lược truyền thông thương hiệu
 • Báo và tạp chí
 • Truyền hình, radio 
 • Quảng cáo ngoài trời
 • Quảng cáo trong nhà/LCD – Frame
 • Digital Advertising
 • Social Media
 • Người nổi tiếng – Celebrities
 • Người ảnh hưởng – Influencer
 • Báo và tạp chí 
 • Truyền hình, radio 
 • Quảng cáo ngoài trời
 • Quảng cáo trong nhà/LCD – Frame
 • Digital Advertising
 • Social Media
 • Người nổi tiếng – Celebrities
 • Người ảnh hưởng – Influencer
 • Landing page
 • Website
 • SEO Website
 • Google Ads
 • Email Marketing
 • Zalo Ads
 • Facebook Marketing
 • Youtube Marketing
 • Instagram Marketing
 • Landing page
 • Website
 • SEO Website
 • Google Ads
 • Email Marketing
 • Zalo Ads
 • Facebook Marketing
 • Youtube Marketing
 • Instagram Marketing