Cùng sứ mệnh - Chung niềm tin

Cùng sứ mệnh Chung niềm tin

Phát triển hơn mỗi ngày​​​

CONANDO CORP tiền thân là Công ty Conando hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Marketing. Sau nhiều năm hoạt động, Conando đã từng bước phát triển, tích lũy nguồn lực và mở rộng ra ở nhiều mảng kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan và có thế mạnh.

CONANDO CORP hiện nay áp dụng mô hình kinh doanh Holding Company. Là mô hình quản trị tập đoàn với CONANDO CORP là công ty mẹ và các công ty con được phát triển từ các "dự án ươm mầm" thành công.​

CONANDO CORP tiền thân là Công ty Conando hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Marketing. Sau nhiều năm hoạt động, Conando đã từng bước phát triển, tích lũy nguồn lực và mở rộng ra ở nhiều mảng kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan và có thế mạnh.​

CONANDO CORP hiện nay áp dụng mô hình kinh doanh Holding Company. Là mô hình quản trị tập đoàn với CONANDO CORP là công ty mẹ và các công ty con được phát triển từ các "dự án ươm mầm" thành công.​

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn lớn tại Việt Nam với trọng tâm là các hoạt động xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Việt ra thế giới.

Sứ mệnh

Trao cơ hội để người trẻ phát triển nghề nghiệp và sự nghiệp. 
Tạo nên các thương hiệu sản phẩm Việt Nam có giá trị cao.
Thúc đẩy nền kinh tế phát triển thông qua hoạt động xuất khẩu.

Giá Trị Cốt Lõi

Trách Nhiệm

Chịu trách nhiệm từ khi nhận đến khi hoàn thành công việc

Tuân thủ chương trình, chính sách, quy định... của công ty

Trách nhiệm với nghề nghiệp mà bản thân lựa chọn

Đổi Mới

Sẵn sàng thay đổi để thích ứng với yêu cầu công việc

Tư duy: Chỉ có cách làm mới để có kết quả mới

Ứng dụng công nghệ để giúp tăng hiệu quả công việc

Khách Hàng Là Trung Tâm

Nâng cao trải nghiệm khách hàng ở mọi khâu

Bắt đầu bằng câu hỏi: Khách hàng có lợi gì ?

Đoàn Kết

Thái độ yêu thương và sẵn sàng hỗ trợ đồng đội
Tin tưởng hệ giá trị cty và đoàn kết trong tập thể

Tinh thần khởi nghiệp

Luôn máu lửa và sẵn sàng chiến đấu với thử thách
Dấn thân vào các cơ hội và không bao giờ bỏ cuộc

Khách Hàng Tin Cậy Của Chúng Tôi

Hình Ảnh Nhân Sự