HÀNH TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Giai đoạn I (2016 - 2020) - Chiến lược "cắm rễ"

Conando tập trung tối đa vào việc xây dựng nguồn lực để
tạo đà phát triễn cho giai đoạn 2.

Hệ thống Marketing

Xây dựng mạng lưới Blog và Web bán hàng trên cả nước.

Hệ thống Quản trị

Tư tưởng quản trị hiện đại, phần mềm quản trị riêng và áp dụng OKRs.

Văn hóa doanh nghiệp

Tin tưởng các giá trị và tương lai của Conando.

Hoàn thiện tri thức

Đúc kết rất nhiều kinh nghiệm thông qua 5 năm liên tục thay đổi và cải tiến.

2016

Thành lập cty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Marketing Conando phục vụ khách hàng tại Đà Nẵng.

2017

Tập trung xây dựng Conando trở thành Marketing Agency uy tín tại Miền Trung.

2018

Chuyển đổi sang mô hình quản trị đa dự án.

Thành lập các Agency Team dự án Seodo, Addo, Brando.

2019

Tái cấu trúc nâng cao năng lực quản trị quản trị toàn bộ công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

2020

Xây dựng phần mềm riêng cho hoạt động quản trị xoay quanh OKRs.

Thành lập các công ty thành viên: SEODO, BRANDO, SAYHI.

Giai đoạn II (2021 - 2025) - Chiến lược "tăng trưởng"

Conando sẽ tập trung nguồn lực các mục tiêu chính:

Kinh doanh

Thương mại trở thành mảng kinh doanh chính trong đó tập trung vào 2 hoạt động bán hàng (tập trung trong nước) và kết nối với nhà cung cấp.

Công nghệ

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào tất cả hoạt động kinh doanh.

Tài chính

Tích lũy tài chính vững mạnh. Có cơ chế cho nhà đầu tư tham gia và tiến tới mục tiêu lên sàn HOSE.

Nhân tài

Sẽ là công ty tuyệt vời nhất cho nhân tài xây dựng nghề nghiệp và sự nghiệp.

2021

Bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ 2 tập trung vào lĩnh vực thương mại.

Thành lập DOCOMMERCE.

2022

Tập trung vào đẩy mạnh hoạt động E-Commerce.

2023

Tạo ra các nhãn hiệu sản phẩm riêng và xây dựng cửa hàng bán lẻ.

2024

Bắt đầu hoạt động xuất khẩu sản phẩm ra ngoài nước.

2025

Bắt đầu hành tiến trình trở thành công ty đại chúng (lên sàn Hose).

Giai đoạn III (2026 - 2030) - Chiến lược "bền vững"

Ở giai đoạn này, định hướng chung sẽ tập trung vào:

Thương hiệu

Làm chủ thương hiệu sản phẩm (phù hợp) và đẩy mạnh vào các kênh bán (đã xây ở giai đoạn 2).

Liên kết và phân phối

Liên kết chuỗi cung ứng và phân phối hoàn thiện ở phạm vi quốc tế và gia tăng tối đa hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài.