Tag Archives: Docommerce 2021

DOCOMMERCE 2021 – MỘT NĂM KHỞI ĐẦU

Conando Corp phát triển công ty DOCOMMERCE là dự án trọng điểm trong kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (2021-2025) với nhiều hệ thống bán hàng từ thương mại điện tử đến cửa hàng. Nhìn lại 2021 Docommerce được ra đời từ tháng 6 năm 2021, chặng đường mới chỉ được 6 tháng, không […]