Tag Archives: kick-off

BUỔI LỄ KICK-OFF CONANDO TALENT INTERNSHIP 2022

Conando Talent Internship 2022 chính thức bắt đầu Là chương trình thực tập chính thức của sinh viên ở các trường ĐH, CĐ trong kỳ thực tập năm 2022, CTI được xây dựng không chỉ đơn giản là đóng chứng nhận thực tập, mà trên hết, sứ mệnh của CTI là giúp sinh viên sau […]