Tag Archives: Lễ

Lễ trao giải cuộc thi “Do-er tìm hiểu nội quy công ty” năm 2022

Các Do-er có sinh nhật trong quý I của công ty

Vào ngày, 28/3/2022, cuộc thi tìm hiểu nội quy công ty công bố kết quả cuộc thi tìm ra các thí sinh cá nhân tốt nhất và tập thể công ty xuất sắc nhất trong công ty cùng với một số các hoạt động tổ chức lại sinh nhật cho các Do-ers vào quý I […]