Tag Archives: The Do-ers Show – hành trình phát triển bản thân tại Conando

The Do-ers Show – 5 năm hành trình phát triển bản thân tại Conando

The Do-ers Show - hành trình phát triển bản thân tại Conando

5 Năm một hành trình 5 năm là một hành trình chưa dài, nhưng Conando tin rằng đó là một cột mốc đáng nhớ và cực kỳ quan trọng đối với Conando Corp nói riêng và tất cả các doanh nghiệp nói chung. Để ghi dấu cột mốc đáng nhớ này, bộ phận lãnh đạo của […]